II CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO "CIDADE DE VIGO"

(Edición Alicia de Larrocha)

 • CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO
  "CIDADE DE VIGO"
 • CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO
  "CIDADE DE VIGO"

Bases

 

BASES DO II CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO "CIDADE DE VIGO". (EDICIÓN ALICIA DE LARROCHA)

1) A Asociación de música clásica de Galicia (AMCG) organiza o Concurso Internacional de Piano II "Cidade de Vigo", que se celebrará no auditorio "Martín Códax" do Conservatorio de Música de Vigo (Rúa Manuel Olivié, 23) e no Auditorio Municipal de Vigo (Praza do rei, 1) do 24 ao 28 de marzo de 2018.

2) Os participantes deben estar presentes na presentación e no sorteo, que serán públicos. No caso de non estaren na presentación do sorteo ou non poder actuar o dia 24, deben enviar á nosa organización anteriormente unha declaración ou recibo dixitalizado, coa xustificación pertinente , e a organización decidirá se iso é posible.

A orde de actuación dos participantes manterase en roldas posteriores. O calendario do concurso será o seguinte:

 • 23 de marzo ás 19:30: Ceremonia de apertura e concerto de apertura do concurso

 • 24 de marzo ás 9:00: Recepción dos participantes e sorteo.

 • 24 de marzo ás 10:00 : Primeira rolda.

 • 25 de marzo ás 10:00 : Primeira rolda.

 • 26 de marzo ás 10:00 : Primeira rolda

 • 27 de marzo ás 10:00: semifinal

 • 28 de marzo ás 17:00: Final

 • 28 de marzo ás 21:00: Cerimonia de entrega de premios e concerto

  dos gañadores

 • Do 29 ao 31 de marzo (opcional): clases maxistrais cos membros do

  xurado

 • 1 de abril: Concerto dos membros do xurado

  3) Os pianistas de calqueira nacionalidade, SEN LÍMITE de idade, poden participar no concurso. A organización poderá aceptar ao número de concursantes que considere, incluso maior do número nun principio previsto, unha vez recibidas todas as solicitudes.

4) O período de inscrición remata o 5 de Marzo de 2018. Xunto cos datos necesarios, os participantes deben pagar o pago (100 euros) para confirmar a súa inscrición. Os participantes inscritos deben facer unha transferencia á seguinte conta, especificando os seus nomes xunto coa transferencia: Asociación de Música Clásica de Galicia: Banco: NCG Banco / IBAN ES25 2080 5058 9830 4003 4453 / SWIFT-BIC: CAGLESMMXXX.

5) Pra facer a inscrición, só precisa cubrir o formulario a través do noso sitio web: www.vigopianocompetition.com e encher a información necesaria no mesmo. En caso de que algún dos inscritos non puidera asistir finalmente ao concurso, en ningún caso será reembosado o importe xa ingresado.

6) O xurado estará composto por 6 membros de recoñecida traxectoria: Pablo Galdo (España), Tamás Vásáry (Hungría), Paul Badura-Skoda (Austria), Cyprien Katsaris (Chipre-France), Jorge Luis Prats (Cuba), András Kemenes (Hungría), excepto no caso de que por cause de forza maior, algún deles non puidera asistir.As súas decisións publicaranse na web www.vigopianocompetition.com. O xurado non está obrigado a conceder todos os premios e as súas decisións serán inapelables. Os premios están suxeitos ás retencións correspondentes segundo a lei actual.

7) O concurso pode rexistrar e retransmitir todas as probas do Concurso e poderá exercer os dereitos de gravación.

8) En caso de erro de tradución nas bases, se tomará a normativa española tomará como oficial.

9) O Comité Organizador poderá resolver todas aquelas situacións non previstas nas presentes bases.

10) O rexistro implica a plena aceptación das normas do concurso.

11) O Concurso consistirá en Primeira Fase, Semifinal e Final.

12) Lei Orgánica 15/1999 de Protección de datos de Carácter Persoal (LOPD). Os datos persoais (incluíndo fotografías, documentos de identidade e imaxes) que os competidores presenten, serán incluídos nun ficheiro de propiedade da Asociación de música clásica de Galicia, sendo usado só para fins relacionados coas actividades da Asociación. Segundo a

LOPD, pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición por escrito perante un correo á Asociación de música clásica de Galicia, amcg@musicaclasicagalicia.com ouasociacionmusicaclasica@gmail.com.

13) Non se admitirá a interpretación de composicións propias/ Non se permitirá a repetición da mesma obra ao longo das diferentes fases do concurso/ Non se permitirá a interpretación de movementos soltos/ Todas as obras serán interpretadas de memoria, (menos a obra do compositor galego Juan Durán, a cal poderase interpretar coa partitura)

14) Durante o concurso, estará prohibido falar cos membros do xurado, o cal podería ser motivo de descalificación.

15) Os concursantes minores de idade menores deberán presentar unha autorización asinada e dixitalizada dun dos país ou responsable legal, asumindo toda a responsabilidade que poida derivarse da súa participación no concurso.

16) As aulas estarán dispoñibles pra o estudo dos participantes dende o día 24 . As aulas serán de uso GRATUÍTO durante TODAS as fases do concurso e durante as posteriores clase maxistrais.

17) Temos un convenio cun hotel que terá un prezo especial para os participantes inscritos no concurso. 35 euros por persoa en habitación individual e 27 euros por persoa en habitación dobre compartida con outro concursante (54 euros para a habitación total), ámbolos dous presos inclúen almorzo. Os interesados deberán comunicárnos o seu interese a través do correo electrónico e facilitaremos o contacto de devandito hotel.

18) Para chegar a Vigo, hai aeroportos internacionais próximos: Vigo, Santiago de Compostela, Oporto e A Coruña.

19) O piano oficial do concurso será unha gran cola de Shigeru Kawai, aportado pra a ocasión pola empresa Clemente pianos de Madrid

PROGRAMA

• Primeira rolda: Interpretación dun programa dunha duración máxima de 10 minutos, composta por unha ou máis obras de libre elección.

• Semifinal: (máximo de 20 participantes): Interpretación dun programa dunha duración máxima de 20 minutos, que consiste nunha ou máis obras de libre elección.
• Final: (5 participantes) Recital dunha duración máxima de 40 minutos, composto por unha ou varias obras de libre elección.

* Unha vez enviado o programa, solo se poderán facer variacións do mesmo ata o día 1 de Marzo

PREMIOS

O xurado poderá asignar os seguintes premios:

• PRIMEIRO PREMIO "ZOLTÁN KOCSIS": 8.500 € e diploma, distribuídos da seguinte maneira:

 • 3,128.50 euros

 • Gravación completa dun CD a través do estudo Mans, coas

  súas respectivas 500 copias, valorada en 2611,50 euros

 • Recital en Chipre

 • Recital en Nova York

 • Recital en Vigo

 • Recital en Lugo

 • Un Consulting a través "Music Talent Lab", valorado en 1600

  euros

 • 1000 euros pra participar no Festival de piano de Costa Rica

 • 100 euros de bolsa para estudar na Academia Internacional de

  verán de Madrid Forum Musikae*

 • Set de partituras de compositores galegos, concedido pola

  editorial “Dos Acordes", valoradas en 60 euros

  • SEGUNDO PREMIO "GALICIA": 5350 € e diploma, distribuído do seguinte xeito:

 • 2057.55 euros

 • Axuda pra a gravación de un CD a través del estudio MANS,

  valorada en 783,45 euros

 • Un consulting a través de ̈Music Talent Lab ̈, valorado en 1600

  euros

 • 1000 euros de bolsa pra participar no festival internacional de

  Costa Rica

 • 100 euros bolsa para estudar na Academia Internacional de Verán de Madrid Forum Musikae*

 • Set de partituras de compositores galegos, concedido pola editorial “Dos Acordes", valoradas en 60 euros

 • TERCEIRO PREMIO "JUAN MONTES": 2.500 € e diploma, distribuídos do seguinte xeito

  • 1055,55 euros

  • Axuda pra a gravación de un CD a través del estudio MANS,

   valorada en 783,45 euros

  • 500 euros pra participar no Festival de piano de Costa Rica

  • 100 euros bolsa para estudar na Academia Internacional de

   Verán de Madrid Forum Musikae*

  • Set de partituras de compositores galegos, concedido pola

   editorial “Dos Acordes", valoradas en 60 euros

 • PREMIO ̈KNS CLASSICAL ̈ : CONCEDIDO A UNO DE LOS FINALISTAS: 3000 euros

• 3000 euros destinados a una publicación digital de un CD a través de la discográfica KNS classical

• PREMIO "ROSA SABATER": AO MELLOR PIANISTA ESPAÑOL: 1444 € e diploma.

 • 500.55 euros

 • Axuda pra a gravación de un CD a través del estudio MANS,

  valorada en 783,45 euros

 • 100 euros bolsa para estudar na Academia Internacional de

  verán de puntuacións Madrid Forum Musikae*

 • Set de partituras de compositores galegos, concedido pola

  editorial “Dos Acordes", valoradas en 60 euros

  • PREMIO "PEPITO ARRIOLA": AO MELLOR PIANISTA GALEGO: 1444 € e diploma.

 • 500.55 euros

 • 783,45 euros pra a gravación dun CD a través do estudo de

  gravación MANS

 • 100 euros de bolsa pra estudar na Academia Internacional de

  verán de Madrid Forum Musikae*

 • Set de partituras de compositores galegos, concedido pola

  editorial “Dos Acordes", valoradas en 60 euros

 • PREMIO "CRISÓSTOMO ARRIAGA" AO MELLOR CONCURSANTE MENOR DE 20 ANOS: 1194 € e diploma.

  • 250.55 euros

  • Axuda para a gravación de un CD a través del estudio MANS,

   valorada en 783,45 euros

  • 100 euros de bolsa paa estudar na Academia Internacional de

   verán de Madrid Forum Musikae*

  • Set de partituras de compositores galegos, concedido pola

   editorial “Dos Acordes", valoradas en 60 euros

 • PREMIO DA AUDIENCIA "MARTÍN CÓDAX": 943,45 € e diploma.

  • Axuda para a gravación de un CD a través del estudio MANS, valorada en 783,45 euros

  • 100 euros bolsa pra estudar na Academia Internacional de verán de Madrid Forum Musikae *

  • Set de partituras de compositores galegos, concedido pola editorial “Dos Acordes", valoradas en 60 euros

 • PREMIO "BACH" AO MELLOR INTÉRPRETE DA OBRA DE JS BACH: 1194 € e diploma.

  • 250.55 euros

  • Axuda para a gravación de un CD a través del estudio MANS,

   valorada en 783,45 euros

  • 100 euros de bolsa pra estudar na Academia Internacional de

   verán de Madrid Forum Musikae*

  • Set de partituras de compositores galegos, concedido pola

   editorial “Dos Acordes", valoradas en 60 euros

 • PREMIO "MARCIAL DEL ADALID" AO MELLOR INTÉRPRETE DUNHA OBRA DE COMPOSITOR ESPAÑOL: 1444 euros e diploma

  • Banqueta "modelo Hidrau", valorada en 400 euros

  • 100.55 en metálico

  • Axuda para a gravación de un CD a través del estudio MANS,

   valorada en 783,45 euros

  • 100 euros de bolsa para estudar na Academia Internacional de

   verán de Madrid Forum Musikae *

• Set de partituras de compositores galegos, concedido pola editorial “Dos Acordes", valoradas en 60 euros

 • PREMIO ESPECIAL "TAMÁS VÁSÁRY".INTÉRPRETE PREFERIDO DO MESTRE VÁSÁRY: 1044 euros e diploma

  • 100.55 euros

  • Concerto coa ̈Zoltán Kodály world young orquestra ̈, dirixida

   polo maestro Vásáry

  • 783,45 euros pra a gravación dun CD a través do estudo de

   gravación MANS

  • 100 euros de bolsa pra estudar na Academia Internacional de

   verán de Madrid Forum Musikae*

  • Set de partituras de compositores galegos, concedido pola

   editorial “Dos Acordes", valoradas en 60 euros

 • PREMIO ANDRÉS GAOS "AO MELLOR INTÉRPRETE DUNHA OBRA DO COMPOSITOR GALEGO . (Nesta edición JUAN DURÁN): 1444 euros e diploma / A composición pode descargarse no seguinte enlace: clic aquí. Tamén podes descargalo en PDF: Descargar ( OBRA NON OBRIGATORIA)

  • 500.55 euros

  • Axuda para a gravación de un CD a través del estudio MANS,

   valorada en 783,45 euros

  • 100 euros bolsa pra estudar na Academia Internacional de verán

   Forum Musikae de Madrid Forum Musikae*

  • Set de partituras de compositores galegos, concedido pola

   editorial “Dos Acordes", valoradas en 60 euros

  • Encontro co compositor Juan Durán

 • PREMIO "ROSALÍA DE CASTRO": A MELLOR INTÉRPRETE DUNHA OBRA DE UNHA MULLER COMPOSITORA. 1444 euros e diploma

  • 500.55 euros

  • Axuda para a gravación de un CD a través del estudio MANS,

   valorada en 783,45 euros

  • 100 euros de bolsa para estudar na Academia Internacional de

   verán de Madrid Forum Musikae*

  • Set de partituras de compositores galegos, concedido pola

   editorial “Dos Acordes", valoradas en 60 euros

 • PREMIO PRA OS SEMIFINALISTAS: PRA TODOS AQUELES PARTICIPANTES QUE PASEN Á SEMIFINAL E NON OBTIVERAN UN DOS PREMIOS. 160 euros e diploma

  • 100 euros de bolsa pra estudar na Academia Internacional de verán de Madrid Forum Musikae*

  • Set de partituras de compositores galegos, concedido pola editorial “Dos Acordes", valoradas en 60 euros

 • PREMIO AOS PARTICIPANTES QUE NON PASEN A PRIMEIRA ROLDA: PRA AQUELES PARTICIPANTES QUE O XURADO CONSIDERE E NON PASEN PRA A SEMIFINAL:

  • 100 euros de bolsa pra estudar na Academia internacional de verano Forum Musikae de Madrid*

  • Set de partituras de compositores galegos, concedido pola editorial “Dos Acordes", valoradas en 60 euros

   Algúns dos premios pode ser compartido eo xurado non está obrigado a asignar todos os premios, e contra as súas decisións non cabe recurso. Durante a Cerimonia de Clausura os gañadores recollerán o seu premio persoalmente, xá que do contrario, o seu premio podería ser revogado. Tamén deberán interpretar alomenos unha obra em dita cerimonia. O premio da beca de 100 euros e mais o premio da gravación dun CD a través do estudo MANS non son acumulativos,no caso de que algún dos participantes obtivera máis dun premio.

   (*) Os 100 euros bolsas para estudar na Academia de Madrid Forum Musikae serán concedidas soamente no caso estudar co mestre Pablo Galdo em dita academia, durante o mes de xullo de 2018.

   CALENDARIO

 • Do 1 decembro ao 5 de marzo: período de inscrición e prazo de recepción de solicitudes e pagamento.

 • 23 de marzo ás 19:30: Concerto inaugural

 • 24 marzo ás 9:00 am: Recepción de competidores e sorteo no

  auditorio "Martín Codax" do Conservatorio Superior de Música de

  Vigo.

 • 24 de marzo ás 10:00: Primeira Rolda

 • 25 de marzo, ás 10:00: Primeira Rolda

 • 26 marzo, ás 10:00: Primeira Rolda

page8image18544

 • 27 marzo ás 10:00: Semifinal

 • 28 marzo ás 17:00: Final

 • 28 de marzona 21.00: cerimonia de premios e concerto de gañadores

 • Do 29 a 31 de marzo: masterclasses dos membros do xurado

 • 01 de abril, ás 20:00: concerto de clausura dos membros do xurado

  (AMCG) Asociación de musica clásica de Galicia - información de teléfono +34 651109095 - info@vigopianocompetition.com

  INFORMACIÓN XERAL:

  Descargar Bases do Concurso

  >> Acceso ao Formulario de Inscrición

 

Concurso Internacional de Piano “Cidade de Vigo”

A Asociación de Música Clásica de Galicia (AMCG) organiza o Concurso Internacional de Piano “Cidade de Vigo”.

Lugares de celebración:

Rúa de Manuel Olivié, 23, 36203 Vigo, Pontevedra

Praza do Rei, 1, 36202 Vigo, Pontevedra 
+34 651 109 095
info@vigopianocompetition.com